www.tubeamp.sk & cz

Tabuľka kódov dátumu výroby súčiastok TESLA

Roman Žipaj - OM0ARZ                  e-mail autorae-mail autorae-mail autora


Tabuľka vo formáte PDF   Tabuľka kódov dátumu výroby súčiastok TESLA
  Stiahnúť súbor vo formáte PDF

   Tento súbor obsahuje údaje o dvojmiestnych kódoch dátumu výroby súčiastok TESLA, podľa normy TESLA NT 1021. Toto označovanie sa používalo v rokoch 1947 až 1983 a bolo naplánované až do roku 1991. Od r. 1984. nastala zmena označovania podľa normy ST SEV 2745-80 prijatej v bývalej RVHP. Samozrejme v PDF súbore je možné aj vyhľadávanie (ctrl + f).

Tabuľka kódov dátumu výroby súčiastok TESLAPoužitá literatúra :


[1] internetová stránka - http://www.radiojournal.cz/znaceni.htm
Táto stránka vznikla z nadšenia autora bez akejkoľvek finančnej podpory kohokoľvek.
Optimalizované pre rozlíšenie monitora 1280 x 768 pixelov a viac.
© 2011 Roman Žipaj - OM0ARZ.


Na začiatoknaspäťĎalejHlavná stránka  Kontrola validity webstránky http://validator.w3.cz