www.tubeamp.sk & cz

Stereofónny zosilňovač so subwooferom

Roman Žipaj - OM0ARZ                  e-mail autorae-mail autorae-mail autoraÚvod :


     Toto zapojenie ponúka riešenie kvalitného zosilňovača triedy HI-FI. Viackanálový systém zaistí rozdelenie hudobného signálu pre reproduktory. Ďalšou výhodou je tiež ochrana výškových reproduktorov pred nízkymi frekvenciami a vysoký výkon určený výhradne pre nízke frekvencie. Tento zosilňovač je vhodný ako NF zosilňovač ku zvukovej karte PC, či k iným zariadeniam s linkovým NF výstupom. Hlavnou súčiastkou je integrovaný obvod TDA 7497 v púzdre MULTIWATT 15V. Jedná sa o trojnásobný NF zosilňovač ktorý je určený pre použitie v rozhlasových a televíznych prijímačoch najvyššej kvality. Obvod má funkciou umlčovača (MUTE), tepelnú a prúdovú ochranu, ako aj ochranu proti preťaženiu, na výstupe nepotrebuje Baucherotov člen obmädzujúci vysokofrekvenčné zákmity a pracuje s jedným napájacím napätím.Technické údaje :


Napájacie napätie 12 - 32 V (doporučené 18-28V)
Výstupný výkon satelitov (Rs= 8 Ω) 2x 15 W MPO (2x6 W RMS - THD 1%)
Výstupný výkon subwofera (Rs= 6 Ω) 22 W MPO (10 W RMS - THD 1%)
Deliaca frekvencia výhybky pre subwofer 200Hz
Rozmery 100 x 76 x 55 mm (vrátane chladiča)


Schéma zapojenia (kliknutím sa zobrazí v plnom rozlíšení)Popis zapojenia :


     NF signál je privedený na vstupy IN L a IN R. Po oddelení jednosmernej zložky na kondenzátoroch C1, C5 prichádza signál na predzosilňovač s IO1. Jeho zosilnenie je možné nastaviť trimrami P1, P2 v rozsahu 2-12. Predzosilňovač slúži ku kompenzácii strát na pasívnych filtroch ako aj pre zosilnenie slabších signálov. Z výstupu je signál ďalej privedený na vstup pasívnych filtrov so strmosťou 12db/oktávu ktoré oddelia frekvenčné pásmo 200 Hz - 20 000 Hz R4, R5, R6, C2, C3 pre ľavý kanál a R14, R16, R17, C9, C10 pre pravý. Výhybka pre subwofer R7, R8, R15, R13, C4, C6, C7 oddelí frekvencie nižšie ako 200 Hz z ľavého a pravého kanálu a tieto zlúči. Výhybku som ale ja nepočítal, inšpiroval som sa zapojením pasívnej výhybky na internete. Koncový zosilňovač IO2 je zapojený v doporučenom zapojení výrobcu. Virtuálna zem (polovica napájacieho napätia) pre operačný zosilňovač IO1 a frekvenčné výhyky je odoberaná z vývodu č. 7 IO2. Privedením napätia 5V na vstup MUTE oproti kostre sa zosilňovač vypne. Napätie na vstupe MUTE nesmie presiahnúť 7V. Aj keď zosilňovač spoľahlivo pracuje už pri napájacom napätí 12V, jeho výkon však pri tomto napätí je asi 2W na kanál. Výkon uvedený v technických údajoch dosiahne zosilňovač pri napájacom napätí 28V, doporučené napájacie napätie je 18 - 28V. Pri vyššom napájacom napätí a väčších výstupných výkonoch je treba zvážiť nútené chladenie chladiča ventilátorom.

DPS 100 x 76 mm (kliknutím sa zobrazí v plnom rozlíšení) Rozmiestnenie súeiastok (kliknutím sa zobrazí v plnom rozlíšení)Konštrukcia :


     Ak nie je Doska plošných spojov (ďalej len DPS) vŕtaná, najprv vyvŕtajte všetky otvory vrtákom ø=0,8mm, potom zväčšite otvory na prichytenie DPS vrtákom ø=3mm, pre chladič vrtákom ø=2mm, pre IO2, drôtové prepoje a všetky vstupy a výstupy (okrem MUTE) vrtákom ø=1,2mm. Pri osadzovaní najprv zaspájkujte tri drôtové prepoje, potom pokračujte pasívnymi súčiastkami. Na pripojenie vstupov, výstupov a napájacieho napätia môžete použiť svorkovnice do DPS 5mm (nie sú súčasťou stavebnice). Postupujte osadzovaním IO1 a IO2, najprv upevnite chladič a až potom prispájkujte vývody IO2, zabránite tým mechanickému pnutiu. Kôli lepšiemu odvodu tepla použite pod IO2 silikónovu vazelínu.Oživenie a nastavenie :


     Osadenú DPS skontrolujte, odstránte prípadné chyby alebo skraty. Pripojte napájacie napätie (najlepšie z laboratórneho zdroja s obmädzením prúdu na cca 200mA, v núdzi cez žiarovku 24V/10W) a skontrolujte funkciu jednotlivých koncových zosilňovačov. Trimrami P1 a P2 nastavte zosilnenie vstupných zosilňovačov tak, aby pri plnom výkone zosilňovačov bol výstupný signál nezkreslený a na výstupe oboch kanálov mal rovnakú hlasitosť. Trimrom P3 nastavte hlasitosť subwofera.Zoznam súčiastok :


R1,R10 - 330K
R2,R3,R7,R8,R11,R12,R13,R15 - 1K
R5,R16 - 22K
R4,R14 - 10K
R9,R18,R19 - 4,7K
R6,R17 - 68K
P1,P2,P3 - 10k trimer ALPS
C1,C5,C7 - 470nF
C2,C3,C9,C10,C17 - 100nF
C4,C6 - 220nF
C8,C12 - 1µF/50V
C11 - 470µF/16V
C13,C14,C15,C16 - 1000µF/35V
IO 1 - NE5532 (pri menších nárokoch aj TL072)
IO 2 - TDA7497
Použitá literatúra :


[1] Datasheet TDA7497, ST Microelectronics

Závislosť výstupného výkonu od napájacieho napätia (podľa [1])


Táto stránka vznikla z nadšenia autora bez akejko3vek finanenej podpory kohoko3vek.
Optimalizované pre rozlíšenie monitora 1280 x 768 pixelov a viac.
© 2011 Roman Žipaj - OM0ARZ.
HoreDozaduDopreduIndex  Kontrola validity webstránky  http://validator.w3.cz